Контакти запослених

АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ
1. проф. др Ацо Јанићијевић, в.д. директора (011)3130373 aco.janicijevic@ats.rs
КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА
2. мр Наталија Јовичић Зарић, помоћник директора за развој и квалитет (011)3130377 natalija.jovicic_zaric@ats.rs
3. Љиљана Маркићевић, помоћник директора за одлучивање о акредитацији (011)3130377 ljiljana.markicevic@ats.rs
ОДЕЉЕЊЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ЛАБОРАТОРИЈА
4. мр Милица Јовчић, руководилац Одељења за акредитацију лабораторија (011)3148680 milica.jovcic@ats.rs
5. Јелена Стојановић, виши организатор предмета акредитације (011)3117177 jelena.stojanovic@ats.rs
6. Александра Николић, виши организатор предмета акредитације (011)3130371 aleksandra.nikolic@ats.rs
7. Јелена Костић Благојевић, виши организатор предмета акредитације (011)3130960 jelena.kostic_blagojevic@ats.rs
8. Бранка Ракоњац, виши организатор предмета акредитације (011)3130376 branka.rakonjac@ats.rs
9. др Љубинка Глигић, виши организатор предмета акредитације (011)3130960 ljubinka.gligic@ats.rs
10. Александра Китанић, водећи организатор предмета акредитације (011)3130371 aleksandra.kitanic@ats.rs
11. Сања Здравковић, водећи организатор предмета акредитације (011)3117177 sanja.zdravkovic@ats.rs
12. Вера Томић, водећи организатор предмета акредитације (011)3130371 vera.tomic@ats.rs
13. Слађана Чумић, водећи организатор предмета акредитације (011)3130371 sladjana.cumic@ats.rs
14. др Жељка Ђурђевић, водећи организатор предмета акредитације   zeljka.djurdjevic@ats.rs
15. Иван Дуганџић, водећи организатор предмета акредитације (011)3130376 ivan.dugandzic@ats.rs
16. др Жељка Кесић, водећи организатор предмета акредитације (011)3130376 zeljka.kesic@ats.rs
17. Ивана Симић, организатор предмета акредитације (011)3130960 ivana.simic@ats.rs
18. Лука Милошевић, организатор предмета акредитације (011)3117177 luka.milosevic@ats.rs
19. Лидија Мијовић, сарадник за административно-техничке послове акредитације (011)3130378 mijovic.lidija@ats.rs 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ КОНТРОЛНИХ И СЕРТИФИКАЦИОНИХ ТЕЛА
20. Јована Јовановић, руководилац одељења за акредитацију контролних и сертификационих тела (011)3130961 jovana.jovanovic@ats.rs
21. Сенка Тишма, виши организатор предмета акредитације (011)3130372 senka.tisma@ats.rs
22. Иван Гагић, виши организатор предмета акредитације (011)3130959 ivan.gagic@ats.rs
23. Александар Драгићевић, виши организатор предмета акредитације (011)3130961 aleksandar.dragicevic@ats.rs
24.  Вера Апостоловић, водећи организатор предмета акредитације (011)3130372 vera.apostolovic@ats.rs
25. др Бранислав Вулевић, водећи организатор предмета акредитације (011)3130372 branislav.vulevic@ats.rs
26. Ненад Станић, водећи организатор предмета акредитације (011)3130961 nenad.stanic@ats.rs
27. Соња Мацакања, водећи организатор предмета акредитације (011)3130372 sonja.macakanja@ats.rs
28. Марија Павић, организатор предмета акредитације   marija.basic@ats.rs 
29.. Биљана Вукашиновић Васиљевић, организатор предмета акредитације (011)3130959 biljana.vukasinovic@ats.rs
30. Неда Јокић, организатор предмета акредитације (011)3130959 neda.velickovic@ats.rs
31. Јелена Савковић, сарадник за административно-техничке послове акредитације (011)3130378 jelena.savkovic@ats.rs
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ
32. Јован Симић, руководилац финансијско-рачуноводствених послова (011)3130375 jovan.simic@ats.rs
33. Радомир Лекић, финансијско-рачуноводствени аналитичар (011)3130375 radomir.lekic@ats.rs
34. Сандра Арсеновић, пословни секретар (011)3130375 sandra.arsenovic@ats.rs

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ

35. Симо Томић, руководилац правних, кадровских и административних послова (011)3130378 simo.tomic@ats.rs
36. Јасна Стојановић, преводилац (011)3148680 jasna.stojanovic@ats.rs
37. Ана Живановић, службеник за односе са јавношћу и маркетинг (011)3148680 ana.zivanovic@ats.rs
38. Љиљана Јарић, пословни секретар (011)3130377 ljiljana.jaric@ata.rs
39. Јелица Брауновић, пословни секретар (011)3130373 jelica.braunovic@ats.rs
40. Слободанка Стевановић, пословни секретар  (011)3130378 slobodanka.stevanovic@ats.rs